Category: Economy

The coming crisis

Back in 2013 I wrote some articles about a new financial crisis that are on its way. A crisis that is going to be worse than the global finance crisis we experienced in 2007-2008. Now it looks like it’s very close. It’s hard to time these collapses, but it is coming for sure. The common …

Continue reading

The value of bitcoins

I think the idea behind crypto currencies and blockchain technology is great, and I’m a big fan. Remove the need for central banks and intermediaries, and move power from governments to the people. Regards to Bitcoins, I do not believe this will end well. I’m pretty sure that the value will go to zero and …

Continue reading

Obama, Sara Palin og gjeldstaket

Obama har presentert en rekke uttalelser den siste tiden, som er lite troverdige. Men det som er lang mere bekymringsfullt, er at ingen i pressen ser ut til å ville utfordre påstandene fra Obama eller be han utdype ressonementene sine. Obamas påstander Hvis vi ser på budskapet fra Obama i 2006, så fremstår budskapet både som fornuftig og troverdig. Det problematiske er at buskapet fra …

Continue reading

Kredittvekst

Den ekstreme formen for kredittvekst i verden, har nådd nye rekordhøyder. En vekst som for lengst har passert nivåene vi så før finanskrisen i 2007/2008. Den tidligere sjefsøkonomen i BIS (Bank for International Settlements, sentralbankenes bank) William White, hevder at verdens finansielle situasjon ser ut som den gjorde før finanskrisen i 2007, bortsett fra at …

Continue reading

Manipulasjon av finansielle data

Det er i dag vanskelig å danne seg et godt bilde av tilstanden til verdensøkonomien, fordi nyhetsbildet består av en salig blanding med lyspunkter og finansielle nedurer som avløser hverandre på løpende bånd. Alle forstår at tilstanden er alvorlig og at manger opplever store finansielle problemer, så diskusjonen dreier seg i liten grad hvor dårlig det står til. Diskusjonen går på om tilstanden forverrer eller forbedrer seg. Vi kan …

Continue reading

Kan den amerikanske stat gå konkurs?

Hellas, Spania, Irland og andre nasjoner i problemer, kan motta finansielle redningspakker fordi de er del av EU. Den amerikanske stat kan redde storbanker hvis de står i fare for å gå konkurs, slik vi så den gjorde under finanskrisen. Den amerikanske stat kan om ønskelig hjelpe Detroit som nå har tatt opp en konkursbegjæring. Men …

Continue reading

Ny finanskrise på vei?

For å kunne forutse hva som kan skje med finansmarkedene fremover, er det selvfølgelig viktig å forstå hvor vi står i dag. Ikke minst er det viktig å forstå hva som skjedde i forkant av finanskrisene vi har vært gjennom. Hvis USA, Kina, Japan, eller Eurosonen får store finansielle problemer, vil det få ringvirkninger for alle. Det er bemerkelsesverdig hvor få økonomer som klarte å …

Continue reading

Derivatmarkedet er en tidsinnstilt bombe.

Ingen vet med sikkerhet hvor stort derivatmarkedet er, fordi deler av markedet er helt uregulert i form av “over disken derivater” (derivatene omsettes ikke på børsen og kontraktene inngås ofte over telefonen). Anslag for størrelsen på derivatmarkedet, strekker seg fra 600 billioner til 1,500 billioner dollar. Rentebaserte derivater i omløp, utgjør anslagsvist 440 billioner dollar. Dette er store summer som …

Continue reading

IMF, «bailouts» og finansiell kollaps.

Vi leser daglig om land som har store finansielle problemer og hvordan IMF (Det internasjonale pengefondet) utsteder redningspakker for å redde økonomiene. Men det skrives ikke mye om hvordan redningspakkene finansieres. Hvis man ser på redningspakkene i stort perspektiv, er det i prinsippet svært gjeldtyngede land i økonomiske problemer, som låner ut penger til andre land …

Continue reading