Tag: Gjeldstak

Obama, Sara Palin og gjeldstaket

Obama har presentert en rekke uttalelser den siste tiden, som er lite troverdige. Men det som er lang mere bekymringsfullt, er at ingen i pressen ser ut til å ville utfordre påstandene fra Obama eller be han utdype ressonementene sine. Obamas påstander Hvis vi ser på budskapet fra Obama i 2006, så fremstår budskapet både som fornuftig og troverdig. Det problematiske er at buskapet fra …

Continue reading

Kan den amerikanske stat gå konkurs?

Hellas, Spania, Irland og andre nasjoner i problemer, kan motta finansielle redningspakker fordi de er del av EU. Den amerikanske stat kan redde storbanker hvis de står i fare for å gå konkurs, slik vi så den gjorde under finanskrisen. Den amerikanske stat kan om ønskelig hjelpe Detroit som nå har tatt opp en konkursbegjæring. Men …

Continue reading

Ny finanskrise på vei?

For å kunne forutse hva som kan skje med finansmarkedene fremover, er det selvfølgelig viktig å forstå hvor vi står i dag. Ikke minst er det viktig å forstå hva som skjedde i forkant av finanskrisene vi har vært gjennom. Hvis USA, Kina, Japan, eller Eurosonen får store finansielle problemer, vil det få ringvirkninger for alle. Det er bemerkelsesverdig hvor få økonomer som klarte å …

Continue reading