Tag: Kreditt

Kredittvekst

Den ekstreme formen for kredittvekst i verden, har nådd nye rekordhøyder. En vekst som for lengst har passert nivåene vi så før finanskrisen i 2007/2008. Den tidligere sjefsøkonomen i BIS (Bank for International Settlements, sentralbankenes bank) William White, hevder at verdens finansielle situasjon ser ut som den gjorde før finanskrisen i 2007, bortsett fra at …

Continue reading

Kan den amerikanske stat gå konkurs?

Hellas, Spania, Irland og andre nasjoner i problemer, kan motta finansielle redningspakker fordi de er del av EU. Den amerikanske stat kan redde storbanker hvis de står i fare for å gå konkurs, slik vi så den gjorde under finanskrisen. Den amerikanske stat kan om ønskelig hjelpe Detroit som nå har tatt opp en konkursbegjæring. Men …

Continue reading

Ny finanskrise på vei?

For å kunne forutse hva som kan skje med finansmarkedene fremover, er det selvfølgelig viktig å forstå hvor vi står i dag. Ikke minst er det viktig å forstå hva som skjedde i forkant av finanskrisene vi har vært gjennom. Hvis USA, Kina, Japan, eller Eurosonen får store finansielle problemer, vil det få ringvirkninger for alle. Det er bemerkelsesverdig hvor få økonomer som klarte å …

Continue reading