Tag: Obama

Obama, Sara Palin og gjeldstaket

Obama har presentert en rekke uttalelser den siste tiden, som er lite troverdige. Men det som er lang mere bekymringsfullt, er at ingen i pressen ser ut til å ville utfordre påstandene fra Obama eller be han utdype ressonementene sine. Obamas påstander Hvis vi ser på budskapet fra Obama i 2006, så fremstår budskapet både som fornuftig og troverdig. Det problematiske er at buskapet fra …

Continue reading