Tag: Økonomi

Manipulasjon av finansielle data

Det er i dag vanskelig å danne seg et godt bilde av tilstanden til verdensøkonomien, fordi nyhetsbildet består av en salig blanding med lyspunkter og finansielle nedurer som avløser hverandre på løpende bånd. Alle forstår at tilstanden er alvorlig og at manger opplever store finansielle problemer, så diskusjonen dreier seg i liten grad hvor dårlig det står til. Diskusjonen går på om tilstanden forverrer eller forbedrer seg. Vi kan …

Continue reading